Multisport
přípravka

Ročník 2015–2018

Zahájení činnosti 36. týden

Místo/Den/Čas: ZŠ Komenského/pondělí/14:30-16:00 (aktivita 60-90min) (pozn. časy a místa tréninků se mohou měnit v závislosti na jednotlivých sportech)

Harmonogram: celoročně 1x týdně (září-červen) (vždy určité tréninkové bloky - období ca. 6 týdnů)

Multisport je sportovní přípravka ve spolupráci s vybranými spolupracujícími sportovními oddíly. Tato skupina je vhodná pro děti, které mají rády pohyb a chtějí se všestranně rozvíjet. Děti si budou postupně osvojovat základy rozličných sportu, a to od míčových a pálkovacích her, přes úpolová cvičení až po cyklické sporty.

Zaměření: získání základů v daných sportovních specializacích zábavnou formou

Vybavení: dle daného sportu

Doprava: v případě dopravy na tréninky mimo Trutnov bude řešeno v režii KST Academy

Počet děti: max 20 / 2-3 trenéři (vedoucí: Jakub Opočenský)

Rámcový plán: bude upřesněno:
– Baseball (září - říjen): Vendula Talábová
– Basketbal (listopad): Míša Gaislerová
– Judo (prosinec): Jarda Voceďálek
– Běžecké lyžování (leden-únor): Jakub Opočenský
– Plavání (březen - duben): Jakub Opočenský
– Atletika (květen-červen): Petra Opočenská

Cena: 5.850 Kč