Minipřípravka

Ročník 2019–2020

Zahájení činnosti 36. týden

Tato skupina se zaměřuje na děti v posledních dvou letech ve školce. V průběhu roku se budeme věnovat základům sportů: atletika, míčové hry, gymnastika, jízda na kole, běžecké lyžování, netradiční sporty.

Místo/Den/Čas: ZŠ Komenského/čtvrtek/15:00-16:00 (aktivita 60min)

Harmonogram: celoročně 1x týdně (září-červen)

Zaměření: motorický rozvoj hravou formou a osvojování základů techniky

Vybavení: běžné sportovní oblečení do tělocvičny a na ven (extra vybavení dle uvážení např. in-line brusle, lyže, koloběžka, kolo)

Počet děti: max 30 / 3-4 trenéři (vedoucí: Petra Javůrková)

Cena: 3.850 Kč