Babypřípravka

Ročník 2021

Zahájení činnosti 36. týden

Naše nejmladší skupina v rámci KST Academy cílí na pohybové aktivity formou her a celkově dětský program.

Místo/Den/Čas: ZŠ Frimla/ úterý / 15:00-16:00 (aktivita 60min)

Harmonogram: celoročně 1x týdně (září-červen)

Zaměření: motorický rozvoj hravou formou

Aktivity: v tělocvičně a venku formou soutěží a her se zkušenými a motivovanými trenéry/trenérkami

Vybavení: běžné sportovní oblečení do tělocvičny a na ven

Počet dětí: max 20 / 3 trenéři (vedoucí: Petra Javůrková)

Cena: 3.850 Kč