O projektu

Projekt KST Academy volně navazuje na již etablovaný KST Team. Zatímco cílem KST Teamu je podpořit dospělé a dospívající závodníky, KST Academy primárně cílí na sport dětí a mládeže. Naším cílem je přivádět děti ke sportu, vytvářet v nich pozitivní emoční vazbu a učit je zdravému životnímu stylu. Zároveň se budeme snažit o zapojení dospělých a seniorů skrze navazující projekty a aktivity. Svým zaměřením a rozsahem se tak tento projekt řadí mezi celospolečenské aktivity. Našim předmětem zájmu je jak výkonnostní tak rekreační sport. Stimulace výkonnosti má pozitivní dopad na zdraví jak fyzické i mentální (benefity pohybových aktivit).

Rozsah činnosti

sportovní příprava dětí a mládeže

spolupráce s regionálními kluby

pořadatelská činnost – závody, eventy, workshopy, kurzy, kempy

Online KST Academy a KST podcast

Plán rozšířené činnosti po vybudování zázemí KST Academy

funkční testy

speciální péče/spolupráce se seniory „fit senior“ a se školkami „zdravé dítě“ rozvoj komunity

nabídka služeb (posilovna, sauna, masáže)

Přidanou hodnotu a jedinečnost KST Academy vnímáme především v komplexnosti, udržitelnosti a v celospolečenském přesahu. Inspirací pro nás byl skandinávský model sportovní přípravy zejména v Norsku, kde máme navázanou spolupráci a počítáme s mezinárodními kempy a výměnnými pobyty. Velice důležité je pro nás pochopení spolupráce zejména na regionální úrovní a šíření know-how. I proto připravujeme zároveň online KST Academy a podcast, kde budeme mimo jiné zveřejňovat určité teze a záměry naší činnosti. V neposlední řadě vidíme i další potenciál k rozvoji celého projektu. V dalších etapách počítáme s rozšířením projektu o workoutové hřiště, které bude volně přístupné pro občany a „sportovní“ školku…